หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-10-28 09:35:27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ โดยได้รับเงินทำบุญทั้งสิ้น 1,139,999 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU