หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชนชาตินั้น ๆ ตั้งแต่รากเหง้าแห่งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงาม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชนชาตินั้น ๆ ตั้งแต่รากเหง้าแห่งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงาม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-10-30 11:06:16ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชนชาตินั้น ๆ ตั้งแต่รากเหง้าแห่งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงามไม่ว่าจะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านอาหารไทยที่ติดอันดับสุดยอดอาหารของโลก รวมถึงงานฝีมือที่ได้ถือกำเนิดมาจากในรั้ววัง

.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต (Royal Thai Embassy, Rabat Morocco) ร่วมกับสำนักงานการฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail หรือ OFFPPT) กระทรวงแรงงานโมร็อคโก และ ศูนย์ฝึกอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งพระราชวังกรุงราบัต (Centre de Qualification Professionnelle Hotelliere et Touristique de Touargas-Rabat) และ กระทรวงการท่องเที่ยวโมร็อกโก ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์เผยแพร่และส่งเสริมอาหารไทยในโมร็อกโกขึ้น ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยชาววัง ให้กับเชฟผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ นักศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพด้านการโรงแรม รวมทั้งสิ้นกว่าพันคน

.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้หยิบยกศาสตร์แห่งกุลสตรีเครื่องหวานไทยชาววังไปจัดแสดง ซึ่งได้มีการสาธิตการทำขนมไทยสัมปันนี โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และอาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสาธิตครบกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การคั่วแป้งมันและอบควันเทียนให้หอมกรุ่น การเคี่ยวน้ำเชื่อมยางมะตูม การผสมแป้งและการอัดลงพิมพ์ดอกไม้ให้สวยงาม ซึ่งนอกจากงานเครื่องหวานชาววังแล้ว ยังได้นำเสนอศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ โดย อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความประทับใจให้กับเชฟชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พร้อมเอ่ยปากชมถึงความประณีต ละเอียดและอ่อนช้อยของคนไทย ที่แสดงออกได้จากงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ และยังสามารถนำไปผสมผสานกับการตกแต่งจานอาหารให้ดูน่ารับประทานและเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอการจัดตกแต่งโต๊ะอาหารที่เน้นและประยุกต์อัตลักษณ์ความเป็นไทย โดย อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

.กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมอาหารไทยในโมร็อกโกนี้ เป็นงานที่สัญจรไปเผยแพร่ยังศูนย์ฝึกอาชีพและการท่องเที่ยวจำนวน 3 เมืองได้แก่ กรุงราบัต นครคาซาบลังกา และเมืองมาราเกซ ซึ่งในการสาธิตในแต่ละวันนั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คนต่างชาติได้เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นไทย สร้างชื่อเสียง และผลักดันอาหารไทยชาววังที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก