หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 09:16:12

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร

โดยมีกำหนดการดังนี้

          ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ๑๐.๐๐ น. เดินทางไป พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร

          ๑๐.๓๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

          ๑๐.๓๕ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล

          ๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี

ผู้สนใจร่วมถวายผ้าบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือโทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖