หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 09:29:48

ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21

7 ตุลาคม 2562 – รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี โดยอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง