หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 09:55:02

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒