หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-11-11 10:18:05

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1

(ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล) และเนื่องจากสำนักงาน ฯ อยู่ระหว่างการย้าย

คู่สายโทรศัพท์ ผู้ติดต่อสามารถติดต่อราชการผ่าน INBOX FACEBOOK ของสำนัก