หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > (26 ธันวาคม 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันผู้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย
(26 ธันวาคม 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันผู้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-01-08 14:52:38

วานนี้ (26 ธันวาคม 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันผู้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในโอกาสนี้จึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมฝ่ายในยุคสุดท้าย ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระประวัติของพระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผ่านการจำลองห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องพระจริยวัตร ห้องทรงพระอักษร ห้องพระอัจฉริยภาพ เป็นต้น ซึ่งได้รับคำชื่นชมถึงความสวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก