หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม
จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:12:52