หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ประจำประเทศไทยแด่ H.E. Mr. Long Visalo
เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ประจำประเทศไทยแด่ H.E. Mr. Long Visalo

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:12:29