หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานการประชุม
จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 12:50:25