หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานการประชุม
จัดประชุมบุคลากรวาระพิเศษ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานการประชุม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:12:05