หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:12:02