หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > สวนสุนันทา ได้รับการรังสรรค์ให้กลายเป็นตำหนักที่ประทับตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สวนสุนันทา ได้รับการรังสรรค์ให้กลายเป็นตำหนักที่ประทับตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:13:47