หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์สร้างชื่อ เผยแพร่งานฝีมือชาววัง ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
สำนักศิลป์สร้างชื่อ เผยแพร่งานฝีมือชาววัง ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:08:29

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เผยแพร่งานฝีมือชาววัง สาธิตงานเครื่องแขวนดอกไม้สด ในกิจกรรม “รื่นเริงเครื่องแขวนไทย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีท่านรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาให้สังคมได้รู้จัก รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางพิพิธภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


">