หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:10:10

สำนักศิลป์เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล          29 พฤศจิกายน 2561 – คณะกรรมการตามโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ได้เข้าตรวจสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ทำการตรวจ ห้องสำนักงาน ตัวอาคาร ห้องน้ำ รวมถึงความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งคณะกรรมการจะทำการรวบรวมผลคะแนน และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU