หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:09:33

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล


          11 ธันวาคม 2561 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรักษ์ในความเป็นไทย รวมถึงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักเรียนได้รู้จักอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU