หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ‼‼เลื่อนกิจกรรม‼‼"งานฝึกอบรมการทำจำปาดองและน้ำอบไทย"
‼‼เลื่อนกิจกรรม‼‼"งานฝึกอบรมการทำจำปาดองและน้ำอบไทย"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 11:58:48

‼‼เลื่อนกิจกรรม‼‼"งานฝึกอบรมการทำจำปาดองและน้ำอบไทย"
.
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในขณะนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ทำกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลซึ่งต้องใกล้ชิดกับผู้คนเป็นจำนวนมาก
.
ดังนั้นจึงใคร่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมงานฝึกอบรมการทำจำปาดองและการทำน้ำอบไทย
.
ในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อกำหนดวันเวลาการจัดกิจกรรมครั้งใหม่แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับการจัดกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาโดยตลอด และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้


#OACSSRU2020

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home