หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 13:19:12

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสนับสนุนนโยบายระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing และ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 ขอให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


#OACSSRU2020 #SSRU
#SocialDistancing
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ