หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมกักตัวกับสำนักศิลป์ฯ > อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ : ทัศนศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา
อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ : ทัศนศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 14:51:14

อยู่บ้านหลบโควิด-19 ชมองค์ความรู้ภายในอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ : ทัศนศิลป์ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสวนสุนันทา

อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและบอร์ดนิทรรศการในแง่มุมต่างๆ อาทิ พัฒนาการศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ การถ่ายภาพของไทย สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนักฝ่ายใน งานศิลป์ชาววัง พัสตราภรณ์ ตลอดจนพระประวัติขององค์เจ้าของตำหนัก