หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-15 14:00:45

๙๑ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ น.
  - พร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล
๑๐.๓๐ น.
  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

  - ทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย 

 - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ รับพร
๑๑.๐๐ น.
  - ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.
  - เสร็จสิ้นพิธี
ผู้สนใจร่วมถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือโทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖