หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:57:32

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.

เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://www.facebook.com/ssru.stu/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.021601355