หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-07-08 10:09:09

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 Online
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.

เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://www.facebook.com/ssru.stu/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.021601355