หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ๓ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
๓ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:57:22

๓ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาการถวายเทียนพรรษานั้น เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เกิดขึ้นจากในช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือน ซึ่งในระหว่างนั้นพระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกวัน มีความจำเป็นต้องใช้เทียนสำหรับจุดบูชา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันถวายเทียนแก่พระภิกษุสงฆ์ จึงเรียกว่า "เทียนพรรษา" สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
.
Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home
.
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home