หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ดีเดย์ 10 กรกฎาคม นี้ แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง!!
ดีเดย์ 10 กรกฎาคม นี้ แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง!!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-07-13 11:53:13

ดีเดย์ 10 กรกฎาคม นี้ แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง!!

          จากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ปิดให้บริการเยี่ยมชมยาวนานกว่า 3 เดือน แต่ในขณะนี้สถานการณ์ของโรคติดต่อได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขอแจ้งให้ทราบว่า พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ จะเปิดให้บริการเยี่ยมชม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม

.

เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าเยี่ยมชม

2. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 และก่อนเข้ารับบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จุดบริการ

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับกรณีการเข้าชมแบบหมู่คณะ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 10 คน และขอให้ประสานงานล่วงหน้า

4. ทางพิพิธภัณฑ์มีการดูแลทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ทุก 2 ชั่วโมง