หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:55:48

ช่องทางรับข้อร้องเรียนออนไลน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน สำหรับผู้รับบริการสามารถให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้ ผ่านทาง
1. E-mail : aco@ssru.ac.th
2. Inbox ผ่านทางเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ArtsandCulture

ทุกข้อร้องเรียน และคำแนะนำการปฏิบัติงาน สำนักศิลปะฯ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป