หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:55:24

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านทัศนานิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตคุณข้าหลวงสวนสุนันทาในอดีต พบกับการสาธิตอาหารชาววัง งานฝีมือประดิษฐ์ ตลอดจนสดับรับฟังดนตรีไทย และเลือกซื้อสินค้าชาววัง ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)


ชมนิทรรศการ

          นำชมนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ การถวายอยู่งานเจ้านายฝ่ายในของคุณข้าหลวง และการจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพริกลงเรือ ตำรับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 แบ่งเป็น 4 รอบนำชม คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. และ รอบที่ 4 เวลา 15.00 น. ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 สามารถลงทะเบียนได้บริเวณโถงต้อนรับก่อนเวลารอบนำชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สาธิตงานศิลป์

          การสาธิตงานดอกไม้ประดิษฐ์ ตามแบบฉบับข้าหลวงสวนสุนันทา และการปรุงเครื่องคาวหวาน อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา


ดนตรีในวัง

          รับฟังการบรรเลงดนตรีไทย อย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox ใน Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
2. หากตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์
4. ลงทะเบียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านจุดสแกน QR Code
5. ขอความร่วมมือทุกท่านยืนอยู่ในบริเวณจุดสัญลักษณ์สำหรับชมส่วนจัดแสดง เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)