หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประมวลภาพงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
ประมวลภาพงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-19 10:20:41

ประมวลภาพงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

ประมวลภาพงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตคุณข้าหลวงสวนสุนันทาในอดีต การถวายอยู่งานเจ้านายฝ่ายใน ผ่านนิทรรศการและการสาธิตอาหารชาววัง โดยจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพริกลงเรือ ตำรับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)