หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-19 10:56:11

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา จากนั้น เป็นกิจกรรม“ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน” อันเป็นกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรอบนอกกำแพงมหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน นับเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จักได้แสดงถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยโดยล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้