หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทองเอก - เสน่ห์จันทน์
ทองเอก - เสน่ห์จันทน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 13:37:15

 ทองเอก - เสน่ห์จันทน์ 

ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมมงคล 9 ชนิด ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ขนมชั้น ถ้วยฟู ทองเอก และ เสน่ห์จันทน์ ขนมในตระกูลนี้จะต้องใช้ความละเอียด พิถีพิถันในการทำ เพราะเป็นขนมที่มีลักษณะที่สง่างาม และโดดเด่นกว่าขนมไทยชนิดอื่นๆ ขนมมงคลที่กล่าวมานั้น จะใช้ในการนำไปประกอบเครื่องคาวหวานเพื่อถวายพระในงานมงคลต่างๆ เช่น งานบวช งานมงคลสมรส หรืองานขึ้นบ้านใหม่ โดยมีความเชื่อว่างานมงคลจะต้องใช้เฉพาะขนมไทยที่มีชื่อไพเราะ และเป็นสิริมงคล ซึ่งคำว่า ทองเอก มีความหมายว่า การเป็นที่หนึ่งในขนมทองทั้งมวล และเสน่ห์จันทน์ จะมีความหมายเชิงว่า ทำให้มีเสน่ห์ ดังเสน่ห์ของผลจันทน์


ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมไทยโบราณที่ใช้เพียง แป้ง กะทิ น้ำตาล และไข่ เท่านั้น แต่เสน่ห์จันทน์จะเพิ่มผลจันทน์ป่นเข้าไป เพื่อให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แม้ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ จะมีส่วนผสมเพียงน้อยนิด แต่วิธีการนั้นมีความซับซ้อน และละเมียดละไม ซึ่งต้องใช้ความอดทนและพิถีพิถันในการทำ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสตร์แห่งขนมไทยโบราณ โดยสามารถร่วมอบรมการทำขนมทองเอก และเสน่ห์จันทน์ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านขนมไทยโบราณ เพียงท่านละ 1,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าวิทยากร อุปกรณ์การเรียนการสอน และ อาหารกลางวัน) สนใจสมัครได้ที่ โทร. 02-160-1216 ต่อ 14 ด่วน!! จำนวนจำกัด


ทั้งนี้หากท่านลงทะเบียนและโอนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันอบรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และรวมถึงไม่สามารถโยกย้ายการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทุกกรณี