หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมมงคล 9 ชนิด
ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมมงคล 9 ชนิด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 14:28:55

          ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมมงคล 9 ชนิด ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ขนมชั้น ถ้วยฟู ทองเอก และ เสน่ห์จันทน์ ขนมในตระกูลนี้จะต้องใช้ความละเอียด พิถีพิถันในการทำ เพราะเป็นขนมที่มีลักษณะที่สง่างาม และโดดเด่นกว่าขนมไทยชนิดอื่น ๆ ขนมมงคลที่กล่าวมานั้น จะใช้ในการนำไปประกอบเครื่องคาวหวานเพื่อถวายพระในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานมงคลสมรส หรืองานขึ้นบ้านใหม่ โดยมีความเชื่อว่างานมงคลจะต้องใช้เฉพาะขนมไทยที่มีชื่อไพเราะ และเป็นสิริมงคล ซึ่งคำว่า ทองเอก มีความหมายว่า การเป็นที่หนึ่งในขนมทองทั้งมวล และเสน่ห์จันทน์ จะมีความหมายเชิงว่า ทำให้มีเสน่ห์ ดังเสน่ห์ของผลจันทน์ . ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมไทยโบราณที่ใช้เพียง แป้ง กะทิ น้ำตาล และไข่ เท่านั้น แต่เสน่ห์จันทน์จะเพิ่มผลจันทน์ป่นเข้าไป เพื่อให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แม้ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ จะมีส่วนผสมเพียงน้อยนิด แต่วิธีการนั้นมีความซับซ้อน และละเมียดละไม ซึ่งต้องใช้ความอดทนและพิถีพิถันในการทำ . เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรม การทำขนมไทยโบราณ ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศาสตร์แห่งเครื่องหวานชาววัง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเครื่องหวานชาววัง ซึ่งผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนกรรมวิธีการทำ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการทำขนมทองเอก และเสน่ห์จันทน์ ซึ่งมีความละเอียดและพิถีพิถัน . สำนักศิลป์ขอขอบพระคุณผู้ร่วมลงทะเบียนอบรม ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูงานเครื่องหวานชาววังนี้ ซึ่งสำนักศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบริบทของงานหัตถศิลป์ชาววัง อันเป็นการสร้างความรักษ์ จิตสำนึก และความหวงแหน อันจะก่อเกิดให้การรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน