หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา
นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-09-08 14:57:44

นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) อดีตอนุสาสกหอพักฯ พร้อมด้วยอดีตนายกสมาคม และคณะกรรมการ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ต้อนรับและนำชม ซึ่งทางคณะสมาคมฯ ต่างกล่าวชื่นชมถึงความสวยงามของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา พร้อมขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นเช่นนี้