หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-26 09:40:27

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแต่งกายเข้าร่วมพิธี - แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดผ้าไทย