หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-07 14:09:07

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี

28 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลอันมีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและสวยงาม โดยมีภัณฑารักษ์เป็นผู้นำชมนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ, ห้องบรรทม, ห้องพระอัจฉริยภาพ, ห้องทรงพระอักษร, ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น

ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖


28 กันยายน 2563 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020