หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-07 14:25:44

รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์

          วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงหารือแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักต่อไปวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020