หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ชาวคณะซีมะโด่งจุฬา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ชาวคณะซีมะโด่งจุฬา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-10-07 14:39:48

ชาวคณะซีมะโด่งจุฬา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

          10 กันยายน 2563 อาจารย์แจ่มจันทร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซีมะโด่งจุฬา) ได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้ ท่านนายกสภาฯ พร้อมด้วยคณะซีมะโด่งจุฬา จึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของสวนสุนันทา ที่ได้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ครั้งอดีตจากการเป็นสวนท้ายวัง จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านเป็นสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมด้วยการจำลองวิถีชีวิตชาววัง พระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผ่านการจัดแสดงห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม ,  ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น

          ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1601216 


10 กันยายน 2563 อาจารย์แจ่มจันทร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020