หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้าย สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสตรี
“สวนสุนันทา” ราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้าย สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสตรี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-03 09:22:41

สวนสุนันทา” ราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้าย สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสตรี 

          ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวิทยาการแห่งกุลสตรี ที่ยังคงรอผู้มาเยือนร่วมเดินทางย้อนกลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ของสุนทรียภาพวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ติดตามรับชมสารคดีสั้นชุด “สายสวลีภิรมย์” เร็วๆ นี้