หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์นำทีมบุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยรับนโยบายมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์นำทีมบุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยรับนโยบายมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-27 08:51:25

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์นำทีมบุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยรับนโยบายมหาวิทยาลัย

          อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศให้แพร่หลายและดำรงอยู่คู่กับสังคมต่อไป