หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > 160 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
160 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:41:21

160 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 160 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงฯ จากนั้นเป็นการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ชุด กำกับการแสดงโดยอาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี และบรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี




160 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ เมื่อวันที่ 10...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020