หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสายสุทธานภดล
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:40:12

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสายสุทธานภดล

.

บันทึกภาพและตัดต่อโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี