หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ปิดบริการเยี่ยมชมในวันดังกล่าว
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ปิดบริการเยี่ยมชมในวันดังกล่าว

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:32:24

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ปิดบริการเยี่ยมชมในวันดังกล่าว