หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-15 14:48:26

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง