หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:32:57

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในวัง" ในงาน "Museum Nigtht 2020" ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกที่นั่ง