หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:38:09

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน

          วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา


 
โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020