หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:37:31

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020