หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 16:16:24

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม ในปีนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานภายใต้ชื่อกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ สุนันทารวมใจ ๒๕๖๔” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ณ วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา