หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวันธรรมมงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ที่ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวันธรรมมงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ที่ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 16:16:15

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอน้อมถวายอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวันธรรมมงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ที่ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒ น. สิริอายุ ๑๐๐ ปี ๑๑ เดือน ๑๕ วัน ๘๐ พรรษา