หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายประจำปี 2564
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-24 14:55:13

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลสู่การปฏิบัติแก่บุคลากร