หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดงาน Museum Night 2020 คืนนี้!!
สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดงาน Museum Night 2020 คืนนี้!!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 16:14:26

สำนักศิลป์ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19

ก่อนเปิดงาน Museum Night 2020 คืนนี้!!

----------------------------------------------------

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดงาน Museum Night 2020 ในคืนนี้ โดยจัดทีมแม่บ้านและบุคลากร เช็ดน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อบริเวณจุดต่างๆ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่จุดสแกนการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการ รวมถึงจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักศิลปะฯ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

    1. ขอความร่วมมือผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าเยี่ยมชม

    2.ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 ถ้าอุณหภูมิเกิน37.5 ของดการเข้าร่วมทุกกิจกรรม และก่อนเข้ารับบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จุดบริการ

    3.จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

    4.ทางพิพิธภัณฑ์มีการดูแลทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยภายในอาคารสายสุทธานภดล ทุก 30 นาที

ขอความร่วมมือผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้