หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:58:20

          วานนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

ภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ