หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบของขวัญปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบของขวัญปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-25 13:06:13

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบของขวัญปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มอบของขวัญปีใหม่แก่อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๔