หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:28:02

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔

          ผู้แทนจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ให้แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม