หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมหารือเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ประชุมหารือเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-02-15 10:36:18

สำนักศิลป์ประชุมหารือเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

          วานนี้ (19 มกราคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฯ และ นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ ประชุมหารือวาระพิเศษเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาอายุกว่าร้อยปี ที่ตั้งอยู่ใต้เนินพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต

          การบูรณะในครั้งนี้นั้น ถือเป็นการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญต่อสวนสุนันทาเป็นอย่างมาก โดยจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งทางเอกสาร งานวิจัย และภาพถ่ายประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ประกอบกับการศึกษากรณีตัวอย่างอุโมงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนิทรรศการในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” (Living Museum) โดยจะมีการจัดแสดงประวัติของสวนสุนันทาในยุคปัจจุบัน ย้อนอดีตไปจนถึงรากเหง้าของการเป็นวนอุทยานของวัง ผ่านการจำลองเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ การจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ พร้อมทั้งผสานสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชน