หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ประชุมผลักดัน “Google Arts & Culture”
ผู้บริหารสำนักศิลป์ประชุมผลักดัน “Google Arts & Culture”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:12:02

ผู้บริหารสำนักศิลป์ประชุมผลักดัน “Google Arts & Culture”

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเป็น Digital Museum บน Platform “Google Arts and Culture”  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมพิพิธภัณฑ์กว่าพันแห่งทั่วโลกมาไว้ให้ผู้ใช้สามารถเข้าชม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นๆ แบบ 360 องศา เสมือนได้เข้าชมสถานที่นั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถค้นหางานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยชื่อผลงาน ชื่อหมวดหมู่หรือชื่อของศิลปินได้อีกด้วย

          โดยในขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา การใช้งานระบบ พร้อมวางโครงเรื่อง ชูประเด็นศิลปวัฒนธรรมชาววังสู่สากล และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  คาดว่าจะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ในเร็วๆนี้ โปรดติดตามชม